Poniedziałek, 20 marca 2023

Jak wybrać dobre ubezpieczenie?

16 czerwca 2021

Wybór firmy ubezpieczeniowej to odpowiedzialna decyzja, której przyjęcie wymaga pewnych umiejętności i wiedzy. Niezależnie od tego, czy rozbiłeś samochód, spowodowałeś wypadek czy doznałeś obrażeń – firma ubezpieczeniowa może pomóc w rozwiązaniu wszystkich tych problemów.

Na co zwrócić uwagę?

Głównym kryterium przy wyborze firmy ubezpieczeniowej jest jej rzetelność. Skup się jednak nie tylko na opiniach klientów (niestety nie zawsze są one obiektywne) czy na świadomości marki, ale także na bardzo konkretnych wskaźnikach: ocenach wiarygodności, stabilności finansowej i taryfach. Jeśli firma jest mała i mało znana, sprawdź najpierw, czy posiada licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Zwróć uwagę, gdzie firma jest zarejestrowana. Nie ufaj ubezpieczycielom zarejestrowanym w innym kraju. Firmy działające na rynku od ponad 10 lat zasługują na większe zaufanie.

Ocena wiarygodności firmy ubezpieczeniowej i gwarancji płatności

Oceny wiarygodności mogą nie dawać pełnego obrazu stabilności firm ubezpieczeniowych, ale i tak warto się na nich skoncentrować. Wszystkie firmy w rankingu mogą należeć do jednej z pięciu kategorii: klasa A (wysoki poziom wiarygodności), klasa B (poziom akceptowalny lub zadowalający), klasa C (poziom niski), klasa D (upadłość) i klasa E (cofnięcie licencji). Oczywiście lepiej skupić się na tych firmach, które należą do klasy A. Przy okazji jest podział na jeszcze trzy grupy: „wysoki poziom niezawodności”, „bardzo wysoki poziom” i „wyjątkowo wysoki”. W ocenach wiarygodności można również zapoznać się z prognozą: czy firma nadal będzie zajmować swoje pozycje, czy jej ocena wzrośnie / spadnie. Ocena wiarygodności firmy ubezpieczeniowej jest zwykle procedurą odpłatną, dlatego nie wszystkie firmy są uwzględniane w rankingu. Brak firmy na liście wcale nie oznacza, że nie należy jej ufać. Aby uzyskać pełniejszy obraz, możesz również zapoznać się z „popularnymi” ocenami niezawodności, czytając recenzje i opinie konsumentów. Oceny, które oceniają nie tylko ilościowe, ale także jakościowe wskaźniki wydajności, zasługują na większą uwagę. Analizuj nie jedną ocenę, ale kilka naraz - i przez długi czas. Pomoże to w sformułowaniu bardziej kompletnej i odpowiedniej opinii.

Stabilność finansowa

Stabilność finansowa ubezpieczyciela to jego zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań, niezależnie od zmian koniunktury. Ponadto, jeśli zamierzasz zawrzeć umowę z firmą na długi okres (np. w przypadku ubezpieczenia na życie), to ważne jest, aby przeanalizować i przewidzieć najbardziej prawdopodobny rozwój firmy w okresie obowiązywania umowy. Kapitał musi przekraczać minimum określone przez prawo. Majątek - są to fundusze przedsiębiorstwa, które mogą obejmować: inwestycje finansowe, nieruchomości, wartości materialne itp. Wzrost aktywów może pozytywnie wpływać na działalność firmy, zwłaszcza jeśli wynika z ilości składek. Należy również rozumieć, że im więcej wolnych aktywów posiada firma, tym bardziej jest ona wypłacalna i stabilna finansowo. Spadek rezerw ubezpieczeniowych jest złym wskaźnikiem, ponieważ środki te są wykorzystywane na płatności ubezpieczeniowe. Niektóre firmy starają się znaleźć okazję, aby nie płacić klientom pieniędzy, dlatego warto z góry zapoznać się z poziomem płatności. Warto dowiedzieć się, na kogo i w jakim stopniu firma przenosi duże ryzyko.

Opinie klientów

Opinie klientów są dość kontrowersyjnym wskaźnikiem wiarygodności firmy, ale i tak warto się z nimi zapoznać. Należy pamiętać, że każde zdarzenie objęte ubezpieczeniem jest indywidualne i często za negatywną oceną stoi brak świadomości klienta na temat warunków płatności, a za pozytywnym kryje się reklama.