Sobota, 4 lutego 2023

Odstąpienie od umowy OC jest możliwe

8 czerwca 2021

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych na pokrycie szkód powstałych w wyniku użytkowania tych pojazdów jest obowiązkowe. Osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, musi liczyć się z wysokimi karami. Istnieją jednak sposoby na rozwiązanie i odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC.

Jak to zrobić?

Umowa o ubezpieczenie musi być zawarta na odległości. Oznacza to, że może być podpisana przez telefon lub Internet. Jednocześnie nie może minąć więcej niż 30 dni od daty zawarcia ubezpieczenia, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – 7 dni. Top terminy dla tych osób, które już po zawarciu umowy na ubezpieczenie OC znalazły lepszą dla nich ofertę u innego ubezpieczyciela. Niestety nie można odstąpić od umowy ustnie. Musimy wysłać do towarzystwa ubezpieczeniowego stosowny dokument. W nim powinny się znaleźć następujące dane:

• twoje dane osobowe,

• marka i model pojazdu wraz z numerem rejestracyjnym,

• numer polisy ubezpieczeniowej,

• podstawa prawna,

• data i czytelny podpis

W sieci znajdziesz bez problemu wzory tego typu dokumentów. Kiedy dokument będzie już gotowy, to możesz go dostarczyć towarzystwu ubezpieczeniowemu za pośrednictwem poczty albo też złożyć go osobiście, za pośrednictwem Internetu lub też agenta. Jeśli uczynisz to za pośrednictwem poczty, pamiętaj, aby skorzystać z listu poleconego. Należy też zachować potwierdzenie nadania. Decydującym elementem jest data widniejąca na stemplu pocztowym. Jeśli zdecydujesz się na wysłanie pisma kurierem, to kluczowy je dzień nadania przesyłki. Gdy dokument dostarczasz osobiście, to zadbaj o to, aby uzyskać potwierdzenie od osoby decyzyjnej, że otrzymała ona od ciebie pismo. W przypadku agenta ubezpieczeniowego możesz całkowicie zaufać tej osobie. W interesie agenta jest to, aby pismo zostało dostarczone zgodnie ze wszelkimi wymogami prawnymi. Wystarczy, że agent ten działa na rzecz firmy ubezpieczeniowej, w której wykupiono polisę. Niektóre firmy ubezpieczeniowe pozwalają na odstąpienie czy wypowiedzenie umowy przez Internet. Jednak w praktyce łatwiej jest zawrzeć umowę z sieci niż ją wypowiedzieć. Gdyby jednak była taka możliwość, to upewnij się, że twój mail trafił na odpowiednią skrzynkę odbiorczą i że masz potwierdzenie, że dana osoba otrzymała twojego maila.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Pamiętaj, że wedle polskiego prawa nie możesz pozostać bez ważnej polisy ubezpieczenia OC. To, że odstępujesz od umowy, oznacza, że w momencie, kiedy to uczynisz, musisz mieć już gotową, podpisaną nową polisę. Nie ma znaczenia czy jeździsz samochodem, czy też de facto stoi on w garażu. Jeśli jesteś właścicielem pojazdu – musisz mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Warto także pamiętać, że odstąpienie od umowy nie jest wypowiedzeniem umowy. Odstąpienie dotyczy wyłącznie umów, które zostały zawarte na odległość. W przypadku udanego odstąpienia od umowy, mamy do czynienia z sytuacji, jakby nigdy nie doszło do aktu prawnego zawarcia umowy. Ma to swoje poważne konsekwencje prawne. W przypadku odstąpienia nie ponosisz ani negatywnych konsekwencji z tytułu polisy, ani też nie podlegasz jej ochronie. W przypadku wypowiedzenia umowy, musisz też mieć świadomość negatywnych aspektów finansowych tego kroku. Dodatkowo o ile odstąpienie, jeśli zostały spełnione warunki, które określa rama prawna – nie musi być w żaden sposób dodatkowo uzasadniane, to wypowiedzenie można złożyć tylko w niektórych przypadkach, a sam krok ma swoje konsekwencje zwłaszcza dla osoby, która decyduje się na wypowiedzenie umowy.