Sobota, 4 lutego 2023

Ubezpieczenie OC – na samochód czy na kierowcę?

1 czerwca 2021

Ubezpieczenie OC i AC to dwa najpopularniejsze ubezpieczenia samochodowe, które zapewniają ochronę w razie wypadku komunikacyjnego z udziałem ubezpieczonych pojazdów. Różnią się od siebie istotnie zarówno obowiązkami, jak i zakresem ochrony oraz ceną.

OC - podstawowa ochrona w razie wypadku

Polisa OC to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie, które musi posiadać każdy pojazd zarejestrowany w Polsce. Jego brak skutkuje poważnymi sankcjami finansowymi, które dodatkowo rosną, gdyby doszło do wypadku z udziałem takiego nieubezpieczonego pojazdu. Swoim zakresem obejmuje ono szkody na mieniu (np. uszkodzenie innego pojazdu w kolizji) oraz szkody na osobie (m.in. śmierć, poważny uszczerbek na zdrowiu lub jego rozstrój) w przypadku, gdy kierowca ubezpieczonego pojazdu był sprawcą wypadku. O ile wszedł w posiadanie samochodu legalnie (nie ukradł go), nie był pod wpływem alkoholu, czy narkotyków i miał prawo jazdy, zakład ubezpieczeń reguluje wszystkie odszkodowania z tego tytułu. Polisę ubezpieczeniową wykupujemy zawsze na 12 miesięcy. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy OC możliwe jest jedynie w wyjątkowych przypadkach. Dotyczy to m.in. zmiany właściciela pojazdu, podwójnego ubezpieczenia, zakupu polisy na odległość (do 30 dni dla osób fizycznych). Wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych poszerza zakres pakietów OC o Assistance MINI oraz Zieloną Kartę.

Co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Podczas jazdy, jeśli spowodowałeś wypadek lub uszkodzenie samochodu, z ubezpieczeniem OC nie musisz martwić się o szkody i związane z tym koszty. Wszelkie szkody, w określonych granicach, pokrywa ubezpieczyciel, jeżeli powstały lub są związane z:

• ruchem pojazdu,

• wsiadaniem lub wysiadaniem z pojazdu,

• załadunkiem lub rozładunkiem pojazdu bezpośrednio

• zatrzymaniem pojazdu

Ubezpieczenie obejmuje szkody będące wynikiem śmierci, obrażeń, rozstroju zdrowia lub utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Ponadto pokrywa koszty naprawy pojazdu, leczenia, renty czy odszkodowań za śmierć osób. Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe produkty. W Polsce ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli. Osoby, które wykupiły ubezpieczenie nawet dzień po zarejestrowaniu samochodu, grożą karą w wysokości 840 zł. Jeśli zwlekasz z ubezpieczeniem jeszcze dłużej, kary będą większe. Ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe tego samego dnia po zarejestrowaniu samochodu, kiedy nabyłeś go drogą zakupu od osoby trzeciej.

Dlatego kupując samochód, musisz go natychmiast ubezpieczyć w najbliższej firmie ubezpieczeniowej. Jeśli kupujesz samochód od osoby, która ma już ubezpieczenie, to musisz zapytać właściciela polisy ubezpieczeniowej, czy wygasła, czy została opłacona, czy nie. W ten sposób możesz zmienić ją pod swoim kątem. Możesz bezpiecznie jeździć z tą polisą. Jednak musisz skontaktować się z ubezpieczycielem, który jest właścicielem polisy i zmienić ją na twoje nazwisko.

W przypadku samochodów zakupionych za granicą sprzedawcy wystawiają tymczasowe polisy na miesiąc lub tydzień. Nie możesz jeździć na tej polisie po zarejestrowaniu samochodu. Musisz, kupując samochód, który przyjechał z zagranicy z polisą tymczasową, zarejestrować go, zadzwonić do firmy ubezpieczeniowej, w której została wystawiona tymczasowa polisa, i powiedzieć, że rezygnujesz z tej polisy. Lub zgadzasz się na nią. Musisz też wiedzieć, że istnieją sytuacje, w których polisa OC nie zadziała i nie będzie cię chronić. Poza przypadkami, o których już wspomnieliśmy – prowadzenie kradzionego samochodu i pod wpływem alkoholu, to także wypadki, do których doszło na przykład podczas wyścigów samochodowych lub działań wojennych.