Sobota, 4 lutego 2023

Śmierć bliskiego w wypadku – Jaka kwota odszkodowania Ci się należy?

31 maja 2021

Jeśli ty lub twoi bliscy uczestniczyliście w wypadku, to polskie prawo przewiduje odszkodowanie ubezpieczeniowe za poniesione straty. Pogorszenie stanu zdrowia, obrażenia lub śmierć.

Prawo do odszkodowania

Przysługuje ci prawo do odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej zgodnie z polisą OC. Dotyczy to wszystkich uczestników wypadku, z wyjątkiem sprawcy. W przypadku kontrowersyjnych wydarzeń winowajcę ustala się na podstawie badania technicznego przeprowadzonego przez specjalistów po wystąpieniu wypadku. Są jednak wyjątki, za które polskie towarzystwa ubezpieczeniowe nie chcą wypłacać odszkodowania i to zgodnie z polskim prawem. Dzieje się tak w przypadku, gdy wysokość odszkodowania przekracza 5 000 000 euro. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy sprawca wypadku jest nieznany lub gdy samochód nie miał polisy ubezpieczeniowej. Jednak w takich przypadkach odszkodowanie wypłaca polski fundusz ubezpieczeniowy. We wszystkich innych przypadkach ubezpieczyciel pokrywa pełną kwotę szkody

Obrażenia

Urazy fizyczne i psychiczne muszą być potwierdzone zaświadczeniami ze szpitala. Koszt naprawy uszkodzonego samochodu musi być potwierdzony przez rzeczoznawcę. Po złożeniu wniosku o odszkodowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, firma ubezpieczeniowa ma 30 dni kalendarzowych na uregulowanie szkody. Z reguły w tym okresie odszkodowanie trafia na konto ofiary. Jeśli uważasz, że kwota odszkodowania została zaniżona, to musisz udać się do sądu i bronić swoich interesów. Inna sytuacja ma miejsce, gdy dana osoba zmarła w wyniku wypadku. W takim przypadku firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie za szkody moralne i doznane cierpienia. Wniosek o odszkodowanie za szkody moralne należy przesłać do firmy ubezpieczeniowej. A po 30 dniach otrzymamy odpowiedź. Z reguły nie da się tu również obejść bez sądu, ponieważ większość ubezpieczycieli stara się zminimalizować wysokość odszkodowania. W zależności od sytuacji możemy ubiegać się nawet o kwotę 200 tysięcy złotych odszkodowania.

Czego się możesz domagać.

W przypadku śmierci bliskiego członka rodziny w wyniku wypadku na drodze masz prawo do zwrotu kosztów pogrzebu. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do zwrotu kosztów związanych z pochowaniem zmarłego. Do takich wydatków należą: wydatki bezpośrednio związane z pogrzebem (przewóz zwłok, zakup trumny, zakup miejsca na cmentarzu); wydatki związane z odpowiednimi zwyczajami przyjętymi w otoczeniu zmarłego (koszt ustawienia pomnika, wydatki na kwiaty, wieńce, ubrania żałobne, wydatki związane z poczęstunkiem dla osób uczestniczących w pogrzebie itp.). Koszty te są zwracane osobie, która je poniosła. Zadośćuczynienie jest z kolei odszkodowaniem za śmierć wypłacane członkom rodziny poszkodowanego. Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej rodziny po śmierci ofiary, to odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, które wypłacane jest, jeżeli w wyniku śmierci członkowie jego rodziny doznali znacznego pogorszenia się ich sytuacji materialnej. Na odszkodowanie za śmierć może liczyć na przykład żona męża, który jako jedyny w rodzinie uzyskiwał dochód. Może to być też wypłata alimentów dla członków rodziny, którym zmarły dobrowolnie i stale zapewniał środki utrzymania. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu wystąpi w wyniku wypadku na drodze, masz prawo do:

• Rekompensaty za pieniądze wydane na leczenie i rehabilitację;

• Rekompensata kosztów podróży do szpitala;

• Finansowanie kosztów leczenia za granicą na zakup drogiego sprzętu medycznego;

• Finansowanie zakupu samochodu, gdy w wyniku wypadku ty lub członkowie twojej rodziny staniecie się osobą niepełnosprawną;

• Odszkodowanie za utracone zarobki w wyniku wypadku drogowego.